Tervetuloa

Lasten rakon ja suolen toimintahäiriöiden hoitajat ry

Yhdistys on tarkoitettu sinulle, lasten hoitotyön ammattilainen,
joka kohtaat työssäsi lapsia, joilla on rakenteellisia, toiminnallisia, neurologisia ym. suolen- ja/tai rakon toimintaan liittyviä pulmia.

Työpaikkasi voi olla joko perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, yksityissektorilla tai jossain muussa organisaatiossa.

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää lasten rakon ja suolen toimintahäiriöiden hoitoa valtakunnallisesti sekä yhtenäistää hoitotyötä ja hoitokäytänteitä tutkittuun tietoon perustuen. Tavoitteena on myös edistää näiden lasten kanssa eri terveydenhuollon toimintaympäristöissä työskentelevien
hoitajien verkostoitumista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää vuosittain koulutuspäiviä, osallistuu aktiivisesti kansainvälisiin koulutuksiin, tekee yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa, European Society for Pediatric Urology (ESPU) ja International Children’s Continence Society (ICCS) ja kotimaassa Suomen urologisten hoitajien kanssa (Urhot ry).

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen aihealueesta kiinnostunut hoitotyön ammattilainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.