LaPisKan koulutuspäivän 17.11. palautekyselyn yhteenveto

Kyselyyn vastasi 20 (54%) koulutuspäivään osallistujaa. Heistä 11 (55%) arvioi päivän vastanneen odotuksia erinomaisesti, 8 (40%) hyvin ja yksi (5%) jonkin verran.

Koulutuspäivän sisältö, sen hyödynnettävyys ja sovellettavuus omaan työhön koettiin varsin hyvänä, kuten myös esittäjien ammattitaito. Alla olevassa taulukossa on yhteenveto eri osa-alueiden arvioista.

1=täysin eri mieltä2=jokseenkin eri mieltä3=jokseenkin samaa mieltä4=täysin samaa mieltä
Sisällöllisesti hyvä kokonaisuus1 (5%)4 (20%)15 (75%)
Sain hyödyllistä tietoa1 (5%)5 (25%)14 (70%)
Tieto on sovellettavissa työhöni4 (20%)16 (80%)
Esittäjät asiantuntevia1 (5%)1 (5%)18 (90%)

Lasten hoitotyöhön keskittyvä koulutus koettiin tarpeellisena. Sanallisissa palautteissa kehuttiin luentojen käytännönläheisyyttä, esittäjien selväsanaisuutta ja rentoa ilmapiiriä. Moitteita sai liian tiukka aikataulu ja esitysten venyminen. Enemmän aikaa olisi toivottu keskustelulle ja verkostoitumiselle.

Seuraavien koulutuspäivien aiheiksi toivottiin luentoa suolen toimintahäiriöistä ja sairauksista, naurukastelusta, lapsen motivoimisesta, uroflow-käyrän tulkinnasta, monikulttuurisuuden haasteista pissa-kakka-asioissa sekä tutkimusten läpikäyntiä. Esitettiin myös toiveita luennoitsijoista ja tuote-esittelijöistä neuvolaikäisten asioihin. Nämä toiveet otamme mahdollisuuksien mukaan huomioon seuraavia koulutuspäiviä suunniteltaessa. Myös luentomateriaalia toivottiin etukäteen tulostettuina.

Yhdistykseltä toivotaan ohjausmateriaalia lasten ohjaukseen sekä kirjallista materiaalia perheille annettavaksi, yhteistä materiaalipankkia.

Kiitos kaikille palautteista!

Tästä on hyvä jatkaa,

Anneli ja Riitta

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.