Lasten kastelu- ja ummetushoito Espoossa

Alkutilanne

Kaikki sai alkunsa, kun Espoossa vuonna 2009 erikoisairaanhoidon kanssa luotiin yhteistyössä uusi toimintamalli lasten kastelun ja ummetuksen hoitamisesta perusterveydenhuollossa.  

Lasten kasteluhälyttimiä lainaavien terveydenhoitajien työskentelyä tarkasteltiin ja muutettiin toimintatapaa. Uroterapeutti perehdytti kastelu-ummetushoitajat. Hälyttimien lainaaminen ei enää ollut itsestäänselvyys, vaan perehdyttiin intensiivisesti kastelu- ja ummetuspulmaan.

Kastelu ja ummetus ovat tavallisia leikki- ja kouluikäistenkin pulmia, joita voidaan huomioida jo ennaltaehkäisevästi neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa jokaisen terveystarkastuksen yhteydessä. Neuvolan terveydenhoitajat saivat kastelusta ja ummetuksesta koulutusta ja heidät opastettiin ottamaan arjen tapa-asiat esille vastaanotoillaan.  Ennaltaehkäisyn perusteena ovat arjen tavat: ruokailu, juominen ja wc-käynnit.

Nykytilanne

Tällä hetkellä meillä on viisi innostunutta ja oppimishaluista lasten kasteluun ja ummetukseen perehtynyttä terveydenhoitajaa eli kasum-hoitajaa. Voimme puhua myös itsestämme pissa- ja kakkatäteinä, joka taipuu paremmin lasten suussa. Asioimme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Asiakkaitamme ovat kaikki alle kouluikäiset lapset, joilla on pulmaa kakkaamisen ja/tai pissaaminen kanssa.

Kouluterveydenhoitajat ohjaavat koululaisia kastelu- ja ummetuspulmissa. Koululaiset, joille on tarkoitus aloittaa kasteluhälytinhoito, tulevat neuvolan kastelu-ummetushoitajan luokse ohjaus- ja arviointikäynnille. Lisäksi yksi kouluterveydenhoitaja on konsultoivana terveydenhoitajana ohjaten ja kouluttaen muita kouluterveydenhoitajia kastelu- ja ummetusasioissa.

Puhelinkeskustelussa kasum-hoitaja arvioi tilannetta ja antaa hoito-ohjeita. Usein asia tulee autetuksi puhelimitse. Herkästi varaamme vastaanottoajankin.  Vastaanotolla kohtaamme lapsen ja heidän vanhempansa ja juttelemme kastelusta/ummetuksesta. Lapsen henkilökohtainen kohtaaminen on tärkeää. Tavatessamme voimme ymmärtää hänen oman mielipiteensä tilanteesta ja hoidosta. Hoitolinjana on ensisijaisesti yksilöllinen arjen tapa-asioiden ohjaus käyttäen apuna ennakkoon täytettyjä seurantalistoja pissaamisesta, kakkaamisesta, kastelusta ja juomisista. Tarpeen mukaan ohjaamme kastelussa ja/tai ummetuksessa myös lääkkeellistä hoitoa sekä kastelussa myös hälytinhoitoa.

Yhteistyötä

Kastelu-ummetushoitajat perehdyttävät uudet terveydenhoitajat ja opiskelijat, jotka voivat tulla seuraamaan vastaanottoamme. Olemme vierailleet päiväkotien henkilöstön kokouksissa puhumassa päivittäisistä toimista hoitopäivän aikana. Veden juominen on monesti ykkösaiheemme. Annamme kollegoillemme konsultaatiotukea ja oman alueemme terveydenhoitajien aluekokouksissa tuomme uutta tietoa ja kertaamme vanhaa.

Terapiapalveluiden kanssa on ollut myös yhteistyötä.

Toimimme yhteistyössä terveysasemien lääkäreiden ja hoitajien kanssa sekä erikoisairaanhoidon uroterapeutin kanssa. Yhteistyökumppaneinamme on kaksi aktiivista uroterapeuttia, jotka toimivat LaPisKa – yhdistyksessä ja tuovat meille uutta tutkittua tietoa kansainvälisistä konferensseista, joihin osa Espoon kasum-hoitajista on osallistunut. (Espu: Praha 2016 ja Helsinki 2018). Työntajamme on tukenut hyvin kouluttautumistamme viime vuosina.

Miten menee

Työmme sisältää paljon onnistumisen elämyksiä haastavien asioiden äärellä.

Lasten välillä hyvin innostunut ote ja vanhempien vilpitön kiitollisuus palkitsevat ja innoittaa jokaista työpäivää. Mikään päivä ei ole itsestään selvyys, kun asiakkaan kanssa rakennetaan onnistuneita tilanteita. Työmme on ohjausta perusasioiden parissa ja oppimista asiakkaiden kautta.

Tämän kirjoittivat terveydenhoitajat

Leena Ahokas, Sari Koskela ja Päivi Salonen

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.