Historia

Lasten rakon ja suolen toimintahäiriöiden hoitajien yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 29.9.2016. Perustajajäsenet olivat Leena Ahokas (th, Espoo), Riitta Koppeli (esh, uroterapeutti, Pikkujätti), Tuula Oravakangas-Heikkinen (sh, uroterapeutti, OYS), Outi Puoskari (sh, uroterapeutti, OYS) ja Anneli Saarikoski (esh, uroterapeutti, TtM, HYKS).Yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 9.1.2017.

Ensimmäinen koulutuspäivä pidettiin 17.11.2017 (ohjelma).

Koulutuspäivä järjestettiin Suomen urologisten hoitajien syyskoulutuspäivien yhteydessä. Osallistujina oli eri puolilta Suomea 37 ammattilaista, jotka kaikki työskentelevät lasten pissa- ja kakkapulmien kanssa (sairaanhoitajia, uroterapeutteja, terveydenhoitajia).

Aamupäivän luentopaketti oli tiivis. Lastenkirurgi, urologi Seppo Taskisen esitys tarjosi monipuolisen katsauksen lasten urologisiin ongelmiin ja niiden tutkimiseen, kirurgiseen hoitoon sekä hoidonohjaukseen. Olipa kysymyksessä toiminnallinen kastelu tai virtsateiden vaikeatkin rakenteelliset ongelmat, hyvän hoitotuloksen saavuttamiseksi tarvitaan myös urologisen hoitotyön asiantuntemusta. Kaikki urologiset lapsipotilaat hyötyvät elämäntapaohjauksesta riittävään juomiseen, rakon säännölliseen tyhjentämiseen ja suolentoimintaan liittyen.

Uroterapeutti Riitta Koppeli kertoi toiminnallisen ummetuksen ja tuhrimisen hoidosta tutkimustiedon ja vankan käytännön kokemuksensa pohjalta. Hoidon kulmakivet ovat riittävä veden juominen, säännölliset ateriat kuidut huomioiden, rauhalliset aterian jälkeiset vessaistunnot hyvässä asennossa sekä usein pitkäaikainen laksatiivin käyttö. Näiden lasten hoidossa tarvitaan luovuutta, johdonmukaisuutta ja pitkäjänteisyyttä, koska hoitoajat ovat pitkiä, yleensä puhutaan vuosista.

Seuraavaksi pohdittiin nolojen ja hävettävien vessapulmien käsittelyä lapsen kanssa. Ensisijaista on saada lapsi myöntämään pulman olemassaolo ja ymmärtämään, että vessassa käynnit kuuluvat jokaisen ihmisen päivittäisiin toimintoihin. Tärkeää on kohdata lapsi aidosti ja päähenkilönä vastaanotolla.

Viimeinen luento käsitteli itsenäistä sairaanhoitajan vastaanottoa ja sen tarpeellisuutta eri näkökulmista. Potilasohjaus on hoitotyön ydinalue edellyttäen vankkaa asiantuntijuutta ja sen ylläpitämistä. Itsenäinen vastaanottotoiminta on keino kehittää myös hoitotyötä ja hoitotiedettä omana alueenaan lääketieteen rinnalla. Myös tutkimusnäyttö tukee itsenäistä sairaanhoitajan vastaanottotoimintaa. Sen on todettu lisäävän potilastyytyväisyyttä, parantavan hoitotuloksia, olevan kustannustehokasta sekä lisäävän myös sairaanhoitajien työtyytyväisyyttä ja sitoutumista työhön.

Lounaan jälkeen WellSpect Healthcaren ja Coloplastin tuotedustajat kertoivat lasten pissa-ja kakkapulmien hoitoon sopivista tuotteistaan. Seuraavaksi oli vuorossa yliopistosairaaloiden urologisen hoitotyön esittelyt ennen yhdistyksen järjestäytymiskokousta. Kokoukseen osallistui 20 henkilöä. Keskusteltiin yhdistyksen toiminnan tavoitteista, ensivuoden suunnitelmista ja valittiin yhdistyksen hallitus.