LaPisKan koulutuspäivän 17.11. palautekyselyn yhteenveto

Kyselyyn vastasi 20 (54%) koulutuspäivään osallistujaa. Heistä 11 (55%) arvioi päivän vastanneen odotuksia erinomaisesti, 8 (40%) hyvin ja yksi (5%) jonkin verran. Koulutuspäivän sisältö, sen hyödynnettävyys ja sovellettavuus omaan työhön koettiin varsin hyvänä, kuten myös esittäjien ammattitaito. Alla olevassa taulukossa on yhteenveto eri osa-alueiden arvioista. 1=täysin eri mieltä 2=jokseenkin eri mieltä 3=jokseenkin samaa mieltä 4=täysin samaa mieltä Sisällöllisesti hyvä kokonaisuus …