1

Ajatuksia matkan varrelta

Oletteko koskaan tulleet miettineeksi, miten joskus suhteellisen helposti joidenkin lasten kohdalla löytää ratkaisun heidän pulmaansa? On ikään kuin samalla aaltopituudella perheen ja lapsen kanssa. Joskus taas tuntuu ihan mahdottoman haastavalta päästä eteenpäin näennäisesti aika samantapaisessakin pulmassa. Onko kyse omasta vireystilasta vaiko ilmassa leijuvasta vanhempien pienestä epäilystä siitä, voisiko tilanteen todella hoitaa näin, joskus hyvinkin ”yksinkertaisesti”. Miten usein itsellekin – varsinkin …

LaPisKan koulutuspäivän 17.11. palautekyselyn yhteenveto

Kyselyyn vastasi 20 (54%) koulutuspäivään osallistujaa. Heistä 11 (55%) arvioi päivän vastanneen odotuksia erinomaisesti, 8 (40%) hyvin ja yksi (5%) jonkin verran. Koulutuspäivän sisältö, sen hyödynnettävyys ja sovellettavuus omaan työhön koettiin varsin hyvänä, kuten myös esittäjien ammattitaito. Alla olevassa taulukossa on yhteenveto eri osa-alueiden arvioista. 1=täysin eri mieltä 2=jokseenkin eri mieltä 3=jokseenkin samaa mieltä 4=täysin samaa mieltä Sisällöllisesti hyvä kokonaisuus …